Theorie auto

Voordat je praktijkexamen voor de personenauto (categorie B) kunt doen, moet je geslaagd zijn voor het theorie-examen personenauto. Via Rijschool Michael Coenen zijn theorieboeken en een theoriepakket, met theorieboek en online leertool verkrijgbaar ter voorbereiding voor het theorie-examen. Meer informatie over de alternatieven kun je bij Michael opvragen. In het theorie-examen komen de thema’s verkeersinzicht, gevaarherkenning en verkeersregels aan de orde.

 

 

 

Theorie examen!

 

Het theorie-examen voor de personenauto bestaat derhalve uit drie onderdelen:

 

  •  Gevaarherkenning – gaat over het herkennen van gevaar en wat je moet doen in een situatie

 

  •   Kennis – hier laat je zien dat je feiten en regels kunt herkennen en benoemen

 

  •  Inzicht – hier laat je zien dat je regels kunt toepassen en juiste beslissingen kunt nemen

 

Pin op 2toDrive rijles vanaf 16,5 jaar

Hoe lang duurt het theorie-examen?

Voor het gewone theorie-examen heb je 30 minuten de tijd. Voor het theorie-examen met extra tijd en het individueel begeleide examen krijg je allebei 45 minuten. Deze 15 minuten extra tijd geldt niet voor het examenonderdeel gevaarherkenning.

 

 

Hoeveel fouten mag je hebben?

Het onderdeel gevaarherkenning bestaat uit 25 vragen, hiervan moet je 13 of meer vragen goed beantwoorden.

Het onderdeel kennis bestaat uit 12 vragen, hiervan moet je 10 of meer vragen goed beantwoorden.

Het onderdeel inzicht bestaat uit 28 vragen, hiervan moet je 25 of meer vragen goed beantwoorden.

Bij de onderdelen kennis en inzicht krijg je in totaal ook 2 testvragen.

 

Meer infomatie is te vinden via deze link (cbr)

 

 

inloggen online theorie leren:

 

Leeringen die gebruik maken van onze theorieset mogen op onderstaande link inloggen, dit geef jouw toegang tot de online module van de theorie gedeelte online

 

www.theorie-leren.nl/login/school/rijschool-michael-coenen.html

GA JIJ STARTEN MET HALEN VAN JOUW RIJBEWIJS

Meld je snel aan, dan maken wij deze nog een afspraak voor jou 1e rijles